Tiroid, Guatr, Obezite, kıllanma, Hormon, Osteoporoz, Hipoglisemi, Düşük Şeker, Hipofiz Hastalıkları, terleme, Erken Ergenlik, Gut, Boy Kısalığı,hormon tedavisi, Diyabet, Şeker, Hastalığı, Selçuk Can, Nişantaşı, İstanbul Tiroid, Guatr, Obezite, kıllanma, Hormon, Osteoporoz, Hipoglisemi, Düşük Şeker, Hipofiz Hastalıkları, terleme, Erken Ergenlik, Gut, Boy Kısalığı,hormon tedavisi, Diyabet, Şeker, Hastalığı, Selçuk Can, Nişantaşı, İstanbul
Anasayfa Özgeçmiş Yayınlar Kongre ve Kurslar Basında İletişim ve Randevu İletişim ve Randevu

YURTDIŞINDA SUNULAN BİLİMSEL BİLDİRİLER:

 

1)      Y. Atamer, A. Atamer, A. Selçuk Can, N. Yenice, M. Basak, S. Sarac, Y. Koçyiğit. Alterations of paraoxonase, superoxide dismutase and catalase activities, asymmetric dimethylarginine, nitric oxide and homocysteine levels in patients with type 2 diabetes mellitus. 13-15 Eylül 2012 tarihleri arasında 1st China Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension (CODHy), Shanghai, Çin’de poster olarak sunuldu.

 

2)      Y. Atamer, A. Atamer, N. Yenice, A. Selçuk Can, Y. Koçyiğit. Cytokines, adipocytokines and insulin resistance in NAFLD patients with and without type 2 diabetes mellitus: association with metabolic, biochemical and clinical features. 13-15 Eylül 2012 tarihleri arasında 1st China Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension (CODHy), Shanghai, Çin’de poster olarak sunuldu.

 

3)      A. Can, G. Köksal, M. Şarman. A case with thyroid metastasis from small cell lung carcinoma. 5-9 Mayıs 2012 tarihleri arasında 15th International Congress of Endocrinology and 14th European Congress of Endocrinology (ICE-ECE 2012), Floransa, İtalya’da poster olarak sunuldu.

 

4)       A. Atamer, A. Can, A. Kurdaş Övünç, A. Yeşil, Y. Atamer. Paraoxonase, malondialdehyde, and lipids in subjects with asymptomatic gallstones. 5-9 Mayıs 2012 tarihleri arasında 15th International Congress of Endocrinology and 14th European Congress of Endocrinology (ICE-ECE 2012), Floransa, İtalya’da poster olarak sunuldu.

 

5)      A. Atamer, A.O. Kurdas Ogun, A.S. Can, A. Yeşil, Y. Atamer. Assessment of cardiometabolic risk factors in asymptomatic cholelithiasis. 22-25 Mart 2012 tarihleri arasında The 2nd Latin America Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension (CODHy), Rio de Janeiro, Brezilya'da poster olarak sunuldu.

 

6)      S Can, K Peker.  Ultrasound guidance increases the yield in FNA of thyroid nodules.  18-22 Eylül 2004 tarihlerinde 30th Annual Meeting of the European Thyroid Association, İstanbul, Türkiye'de poster olarak sunuldu.

 

7)      S Can.  Exercise and dietary habits of overweight and normal weight persons in Istanbul.  6-9 Şubat 2003 tarihilerinde 1st Balkan Congress on Obesity, Atina,  Yunanistan'da poster olarak sunuldu.

 

8)      S Can.  Increased prevalance of obesity and coronary heart disease risk factors in urban Turkey. 6-9 Şubat 2003 tarihilerinde 1st Balkan Congress on Obesity, Atina,  Yunanistan'da poster olarak sunuldu.

 

9)      S Can, K Peker, Ü İnce.  Ultrasound guidance decreases unsatisfactory thyroid fine needle aspirations.  9-13 Haziran 2001 tarihlerinde 5th European Congress of Endocrinology, Torino, İtalya'da poster olarak sunuldu.

 

10)  JJ Cordero, YS Zhu, S Can, LQ Cai, C Herrera, M Defillo-Ricart, J Imperato-McGinley.  The identification of two nonsense mutations of 11b-hydroxylase (CYP11B1) gene in a 46,XX subject with severe virilization and three 46,XY subjects with precocious puberty. 12-15 Haziran, 1999’da Endocrine Society’s 81st Annual Meeting,  San Diego, California, USA’da poster olarak bildirildi.

 

11)  YS Zhu, S Can, L-Q Cai, Q Ling, MD Katz, S Akgün, J Imperato-McGinley. The unique coexistence of two rare inherited gene defects (5aRD2 & 17bHSD3) causing male pseudohermaphroditism in an isolated Turkish kindred. 11-14 Haziran 1997’de 79th Annual Meeting of the Endocrine Society, Minneapolis, MN, USA‘da poster olarak bildirildi.

 

12)  S Can, YS Zhu, L-Q Cai, MD Katz, S Akgün, J Imperato-McGinley. Genetic defect causing male pseudohermaphroditism in a Turkish community. 2 Haziran 1997’de 3rd International Congress on Andrology İstanbul, Türkiye’de sözlü bildirildi.

 

 

ULUSLARASI BİLİMSEL KONGRELERDE OTURUM BAŞKANLIĞI:

 

1)      A. Bereket, S Can. Oturum Başkanı. Physical Activity and Obesity: From Mechanism to Management. June 5-6, 2005, Istanbul, Turkey

 

 

YURTDIŞINDA BİLİMSEL TOPLANTILARDA DÜZENLEME / SEÇİCİ KURUL ÜYELİKLERİ:

 

1)      S Can. Organizing Committee. Satellite Symposium Physical Activity and Obesity: From Mechanism to Management. 2005 Organizasyon Komitesi Üyesi. June 5-6, 2005, Istanbul, Turkey

 

2)      S Can. 5th meeting for the Implementation of the St Vincent Declaration Satellite meeting. Diabetes Nursing in all seasons for all ages. Danışman. 8 th October 1999.

 

 

TÜRKİYE’DE SUNULAN BİLİMSEL BİLDİRİLER:

 

1)      Ahmet Selçuk Can. Benign Tiroid Nodullerinde Küçültücü Girişimler. 38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Belek, Antalya’da, 13 Mayıs 2016 tarihinde Uzmanına Danış toplantısında sözlü sunum olarak sunulmuştur.

 

2)      Selçuk Can, Mustafa Yığılıtaş, Emel Arık, Savaş Karataş, Esra Çizmeci, Beyza Hatipoğlu, Aytaç Atamer, Yıldız Atamer. Dünya Diyabet Günü Yalova Obezite, Hipertansiyon ve Diyabet Taraması. 38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Belek, Antalya’da, 11-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında Poster (P256) Bildirisi olarak sunulmuştur.

 

3)      Selçuk Can. Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Duyarlılık ve Özgüllüğü. 38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Belek, Antalya’da, 11-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında Poster (P082) Bildirisi olarak sunulmuştur.

 

4)      Ahmet Selçuk Can. İkinci basamak sağlık hizmetinde tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisinin değerlendirilmesi. 3. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi. Poster olarak sunuldu. Trabzon/Türkiye. 17-20 Nisan 2008.

 

5)      C Uysal, S Can. Düşük karbonhidratlı diyetin düşük HDL-K düzeyli ve metabolik sendromu olan erkekler ile düşük HDL-K düzeyli metabolik sendromu olmayan erkeklerde karşılaştırılması. VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Poster olarak sunuldu. Antalya/Türkiye. 2-6 Nisan 2008.

 

6)      C Uysal, GM Pepin, S Can. İzole düşük HDL-K düzeyli hastalarda düşük karbonhidratlı diyetin etkisi. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Poster olarak sunuldu. 12-15 Nisan 2006.

 

7)      S Can. Obezite ve genitoüriner sistem. Panel: Organlar üzerinde obezitenin patofizyolojik etkileri. Sözlü sunum. 3. Ulusal Obezite Kongresi. Belek/Antalya, Türkiye. 19 Mayıs 2004.

 

8)      S Can.  Fazla kilolularda obeziteye yatkın hayat tarzı.  2. Ulusal Obezite Kongresi ve 1. Balkan Obezite Kongresi Satellit Sempozyumu, Çeşme, Türkiye'de sözlü olarak bildirildi. 16 Nisan 2003.

 

9)      S Can. Feokromositoma ve renal arter stenozu birlikteliğine ideal yaklaşım.  Poster Bildirisi.  25. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Erzurum, Türkiye. 18-22 Eylül 2002

 

10)  S Can, E Aslan, Ş Güven. Multidisipliner Yaklaşımın Gestasyonel Diabete Etkisi. Sözlü Sunum. 38. Ulusal Diabet Kongresi, Belek, Antalya. 16 Mayıs 2002.

 

11)  S Can, E Aslan. Dünya Diabet Günü Diabet-Obezite-Hipertansiyon-Lipid Taraması. Poster Bildirisi. 38. Ulusal Diabet Kongresi, Belek, Antalya. 13-17 Mayıs 2002.

 

12)  S Can, E Aslan. Grup Diabet Eğitiminde Doğru Konu Seçimi. Poster Bildirisi. 38. Ulusal Diabet Kongresi, Belek, Antalya. 13-17 Mayıs 2002.

 

13)  S Can, G Pepin, E Aslan, S Tanır. Fiziksel Olarak Aktif Nonobezlerde Düşük Diabet Prevalansı. Poster Bildirisi. 38. Ulusal Diabet Kongresi, Belek, Antalya. 13-17 Mayıs 2002.

 

14)  S Can, E Aslan. Tip 2 Diabetlilerde Beslenme ve Egzersiz Alışkanlıkları. Poster Bildirisi. 38. Ulusal Diabet Kongresi, Belek, Antalya. 13-17 Mayıs 2002.

 

15)  S Can.  Tiroid nodullerinde perkütan etanol injeksiyonunun fizibilitesi. 2-3 Haziran 2000 tarihlerinde I. Türkiye Tiroid Hastalıkları kongresinde poster olarak sunuldu.

 

16)  S Can, K Peker, Ü İnce.  Ultrasonografi rehberliğinin tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi yorumuna olumlu etkisi.  2-3 Haziran 2000 tarihlerinde I. Türkiye Tiroid Hastalıkları kongresinde poster olarak sunuldu.

 

17)  S Can, JJ Cordero, YS Zhu, J Imperato-McGinley.  Hipertansif dişi psödohermafroditte CYP11B1 gen mutasyonunun identifikasyonu. Sözlü Sunum.  19-23 Ekim 1999’da 22. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye’de sözlü olarak bildirildi.

 

18)  S Can, Aslan E. Geriatrik toplulukta yüksek diyabet prevalansı. Sözlü Sunum.  12 Mayıs 1999’da XXXV. Ulusal Diyabet Kongresinde, İstanbul, Türkiye’de oral sunu olarak bildirildi.

 

19)  S Can, YS Zhu, L-Q Cai, MD Katz, J Imperato-Mc Ginley.  Türkiye’de 17b-hidroksisteroid dehidrojenaz ve 5a-redüktaz defektlerinin moleküler genetiği.  Sözlü Sunum.  1 Ekim 1998’de XXI. Ulusal Endokrinoloji-Metabolizma Hastaklıkları Kongresinde, İstanbul, Türkiye’de sözlü olarak bildirildi.

 

20)  S Can, L-Q Cai, YS Zhu, Q Ling, J Imperato-Mc Ginley.  Bir delesyon ve frameshift mutasyonu Türkiye’de 5a-redüktaz eksikliğine neden oluyor. 23-27 Eylül 1997’de XX. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastaklıkları Kongresinde, İzmir, Türkiye’de sözlü bildirildi.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti bildiri kitaplarında basılmayan bildiriler:

 

21)  S Can, E Aslan, C Uysal.  Diyabet yönetiminde diyabet ekibinin ortak bakım planı.  39. Ulusal Diyabet Kongresi Kapsamında 5. Ulusal Diyabet Hemşireliği Sempozyumunda sözlü sunuldu.  15 Mayıs 2003.

 

22)  U Görpe, S Can.  Uzmanına Danış: Obezite: Tanı, yaklaşım ve komplikasyonlar. 2. Ulusal Obezite Kongresi. Çeşme, İzmir, Türkiye. 16 Nisan 2003.

 

23)  S Can. Sempozyum: Türkiye'deki düşük HDL-Kolesterol sorununa Yaklaşım: Düşük HDL-Kolesterol için tedavi stratejileri. 25. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Erzurum, Türkiye’de sözlü olarak konferans verildi. 20 Eylül 2002

 

 

TÜRKİYE’DE BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME / SEÇİCİ KURUL ÜYELİKLERİ:

 

1)                  S Can. 28. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi Bilimsel Kurul Üyesi. 21-25 Eylül 2005, Antalya.

 

2)                  S Can. 2002 Obezite Kongresi Danışma Kurulu Üyesi. 24-27 Nisan 2002, Antalya.

 

 

TÜRKİYE’DEKİ BİLİMSEL KONGRELERDE OTURUM BAŞKANLIĞI VE PANEL:

 

1)      H Kahraman, S Can. Sözlü Sunumlar Oturum Başkanı. VI. Ulusal Obezite Kongresi. Şişli/İstanbul, Türkiye. 28 Kasım 2014.

 

2)      S Can, H İlkova. Konferans Sunumu Oturum Başkanı. 3. Ulusal Obezite Kongresi.  Belek/Antalya, Türkiye. 20 Mayıs 2004.

 

3)      S Can, H Doğan. Poster Sunumu Oturum Başkanı. 39. Ulusal Diyabet Kongresi.  İstanbul, Türkiye. 15 Mayıs 2003.

 

4)      F Tanyeri, S Can. Panel. Obezite ve Metabolik Sendrom. Oturum Başkanı. 2. Ulusal Obezite Kongresi. Çeşme, İzmir 16 Nisan 2003.

 

5)      MN Tamer, S Can. Sözlü Sunumlar Oturum Başkanı. 38. Ulusal Diabet Kongresi. Belek, Antalya, 16 Mayıs 2002.

 

6)      S Can. (Danışman). Vaka Sunuları. 4. Ulusal Diabet Hemşireliği Sempozyumu. Belek, Antalya, 15 Mayıs 2002.

 

7)      Y Aral, S Can. Sözlü Sunumlar Oturum Başkanı. I. Ulusal Obezite Kongresi (1st National Obesity Congress). İstanbul.  9 Nisan 2001.

 

8)      Witchel SF, Çakır N, S Can. Adrenal ve Gonad Poster Sunumu Oturum Başkanı., 23rd Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey, Joint meeting with the European Federation of Endocrine Societies.  9 Eylül 2000, Ankara.

 

 

BİLİMSEL KONGRELER DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DİĞER KONFERANSLAR:

 

Amerika Birleşik Devletlerinde Konferans:

1)       CONTACT _Con-38878112C Ahmet Selçuk Can. Grand Rounds: Diagnosis and Management of Cushing’s Syndrome. Community Medical Center. Barnabas Health. Toms River, New Jersey, USA. 2 Mayıs 2013.

 

Türkiye’de Konferanslar:

2)       CONTACT _Con-38878112C Ahmet Selçuk Can. Diyabet Tedavisinde Yenilik: Liraglutide. Acıbadem Hastanesi, Acıbadem, İstanbul. 8 Ekim 2014.

 

3)       CONTACT _Con-38878112C Ahmet Selçuk Can. Tiroid Hastalıklarında Yapılan Testler ve Tedavi Seçenekleri. Acıbadem Hastanesi, Acıbadem, İstanbul. 11 Haziran 2014.

 

4)       CONTACT _Con-38878112C Ahmet Selçuk Can. Panel: Diyabeti Anlatıyoruz. Konu: Diyabette Erken Tanı ve Tedavi. İstanbul Aydın Üniversitesi, Florya, İstanbul. 14 Kasım 2013.

 

5)       CONTACT _Con-38878112C Ahmet Selçuk Can. Sessiz Ölüm: Obezite ve Diyabet. T.C. Yalova Üniversitesi, Termal, Yalova. 5 Mart 2013

 

6)      Ahmet Selçuk Can. Akromegali Olgusu. 6. Marmara Endokrin Grubu Vaka Toplantısı. Hiton Otel, Harbiye Istanbul. 18 Haziran 2011.

 

7)      Ahmet Selçuk Can. Hipofiz sapı tutulumu ve histiositosiz X. 4. Marmara Endokrin Grubu Vaka Toplantısı. Radisson SAS Otel, Ortaköy. 2 Ekim 2010

 

8)      S Can. Tiroid Bezi Nodulleri. Özel Şişli Florence Nightingale Hastanesi Konferans Salonu. 21 Ocak 2009.

 

9)      N Dinçağ, S Can.  Diabet, menopoz ve hormon replasman tedavisi. 2002-2003 Diabet Günleri Programı.  24 Nisan 2003.

 

10)  S Can. Obezite DM ilişkisi. T.C. Sağlık Bakanlığı "Ulusal Diabet ve Obezite Programı Kapsamında" Diabet ve Obezite Eğitim Kursu. 19 Ocak 2003, İzmit, Kocaeli.

 

11)  S Can. Diyabetik Aciller ve Tedavileri (MI, GIS kanaması, CVH ve hemipleji) T.C. Sağlık Bakanlığı "Ulusal Diabet ve Obezite Programı Kapsamında" Diabet ve Obezite Eğitim Kursu. 18 Ocak 2003, İzmit, Kocaeli.

 

12)  S Can. Hormonlar ve Ateroskleroz. Lipid Araştırma ve Eğitim Grubu Toplantısı. 24 Nisan 2002, İstanbul.

 

13)  S Can. Obezite DM ilişkisi. T.C. Sağlık Bakanlığı "Ulusal Diabet ve Obezite Programı Kapsamında" Diabet ve Obezite Eğitim Kursu. 17 Nisan 2002, Kırklareli.

 

14)  S Can. Obezite DM ilişkisi. T.C. Sağlık Bakanlığı "Ulusal Diabet ve Obezite Programı Kapsamında" Diabet ve Obezite Eğitim Kursu. 25-27 Ocak 2002, Samsun.

 

15)  Konuşmacı:U Görpe, Tartışmacı: S Can, M Boz.  Diyabetle birlikte görülen endokrinopatiler.  SSK Vakıf Gureba Hastanesi Dr. Bedi Beler Diabet Merkezi 2001-2002 Diabet Eğitim Seminer Programı.  16 Ocak 2002.

 

16)  S Can. Hipogonadizmin sınıflandırılması ve değerlendirilmesi.  Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Gonad Çalışma Grubu.  Hirsutizm ve Hipogonadizm Panelleri. Diyarbakır-9 Haziran 1999, Gaziantep-11 Haziran 1999.

 

17)  S Can. İnsülin rezistansına yol açan ilaçlar ve hastalıklar. Diabetes mellitusta yeni tanı ve tedavi yaklaşımları.  TC Sağlık Bakanlığı Ulusal Diyabet Programı, III. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, İstanbul.  18-19 Mart 1998.

 
Muayenehane: Sezai Selek Sok. Tayman Apt
No: 16 Daire: 7 Nişantaşı Şişli 34365 İstanbul Tel: 212 - 296 46 11

Tasarım - Forum