Tiroid, Guatr, Obezite, kıllanma, Hormon, Osteoporoz, Hipoglisemi, Düşük Şeker, Hipofiz Hastalıkları, terleme, Erken Ergenlik, Gut, Boy Kısalığı,hormon tedavisi, Diyabet, Şeker, Hastalığı, Selçuk Can, Nişantaşı, İstanbul Tiroid, Guatr, Obezite, kıllanma, Hormon, Osteoporoz, Hipoglisemi, Düşük Şeker, Hipofiz Hastalıkları, terleme, Erken Ergenlik, Gut, Boy Kısalığı,hormon tedavisi, Diyabet, Şeker, Hastalığı, Selçuk Can, Nişantaşı, İstanbul
Anasayfa Özgeçmiş Yayınlar Kongre ve Kurslar Basında İletişim ve Randevu İletişim ve Randevu
 

TİROİD KİSTİ
Tiroid kisti nedir?
Tiroid kistinde hangi testler yapılır?
Tiroid kistinde yeni tedavi nedir?
Kistik nodul


Tiroid kisti nedir?
Tiroid kisti tiroid bezinden kaynaklanan ve tiroid nodülü denilen oluşumun içine sıvı dolması ile oluşan bir hastalıktır. Boyun ön kısmında karşıdan bakınca belli olan bir şişlik olarak karşımıza çıkar. Kişi aynaya bakmakla boynundaki şişliği görür. Tiroid kisti içindeki sıvı kahverengi renkli, genelde akışkan koyu kıvamda bir sıvıdır. Bu sıvı tiroid hücrelerinden salgılanır. Tiroid kisti içine kanama olabilir ve bu durum ani şişlik, boyun ön kısmında ağrı, boğaza batma ve takılma hissine neden olur. Bazen tiroid bezinde kist geliştiği hasta tarafından fark edilmez. Kist zamanla büyür ve karşıdan bakanlar hastayı boynunuzun ön kısmın da bir büyüme var diyerek uyarabilir.
Tiroid kisti olanlara hangi testler yapılır?
Öncelikle serbest T4, serbest T3, TSH adlı hormon testleri uygulanır. Anti-TPO ve anti-tiroglobulin adlı tiroid bezine karşı vücutta otoimmün cevap olduğunu gösteren ve Hoshimato hastalığı teşhisinde istenen testler gerekebilir. Tiroid ultrasonografisi yapılır. Tiroid bezi içindeki büyümenin yani nodülün katı mı, yoksa sıvı mı olduğu anlaşılır, boyutları ölçülür. Nodül içinde sıvı varsa buna tiroid kisti veya kistik nodül denilir.

Tiroid nodüllerinde kanser oranı nedir?
Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Can kendi yaptığı çalışmalarda Türkiye ‘ de nodüllerin %4 ‘nün kanserli olduğunu tespit ettikleri söyledi. Ultrasonografi ile bakıldığında sokaktan geçen 100 kişiyi çevirdiğimizde bunların %67 ‘sinde tiroid nodülü saptanıyor, ancak bu nodüllerin sadece %4’ünde tiroid kanserine rastlanıyor ve ameliyat edilmesi gerekiyor. Geri kalan %96 ‘lık kısmın ilaç verilmeden takip edilmesi gerekiyor ve 6 ayda bir veya senede bir tiroid ultrasonografisi yaptırmaları isteniyor. Tiroid kistlerinde ise kanser olasılığı daha da düşüktür.

Tiroid kistinde yeni tedavi metodu nedir?
Tiroid kistinde önce ince iğne biyopsisi yaparak kanser olup olmadığını araştırıyoruz ve işi sağlama alıyoruz. Öncelikle kistin içindeki sıvıyı çekiyoruz. Herhangi bir kanser şüphesi varsa ameliyata sevk ediyoruz. Kist iyi huylu ise ve tekrar içine sıvı toplarsa perkütan etanol enjeksiyonu tedavisini uyguluyoruz. Perkütan alkol enjeksiyonu tıp dilinde PEI olarak kısaltılmıştır. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Endokrinoloji Bölümünde 2015 yılı başından beri uygulanmaya başlanan bu yöntem ile boyun bölgesi dezenfekte ediliyor, ardından lokal anestezi veriliyor. Tiroid kisti içindeki sıvı tamamen enjektör ile çekiliyor ve kist boşaltılıyor. Ardından kist içine steril etanol, yani alkol enjeksiyonu yapılıyor. Alkol kist içindeki tiroid hücrelerinde tahribata ve bir çeşit pıhtılaşmaya neden olarak, kistin tekrar sıvı ile dolmasını engelliyor ve küçülmesini sağlıyor. Bu şekilde boyun ön kısmında tiroid bezindeki şişlik ve büyüme ameliyata gerek kalmadan tedavi edilebiliyor. Bu işlemin ağrı, kanama, enfeksiyon ve ses kısıklığı yan etkileri düşük oranda olabilir. Hasta kontrollere gelmek üzere takip altına alınıyor. Boğazda baskı, yutma zorluğu ve takılma hissi gibi belirtilerde alkol enjeksiyonu sonrası düzelme şansı oluyor.

Muayenehane: Sezai Selek Sok. Tayman Apt
No: 16 Daire: 7 Nişantaşı Şişli 34365 İstanbul Tel: 212 - 296 46 11

Tasarım - Forum